Monthly Archives: 09:22

Marcel Van Goethem, de architect van het hoofdgebouw van de Nationale Bank

Zoals u waarschijnlijk weet, vindt het museum binnenkort een nieuw, tijdelijk onderkomen in het hoofdgebouw van de Nationale Bank in de Berlaimontlaan. De ‘In de kijker’ van februari is dan ook gewijd aan dit 20e-eeuwse gebouw en zijn architect, Marcel Van Goethem.