- Museum of the National Bank of Belgium - https://www.nbbmuseum.be/nl -

Seminarie voor leerkrachten 2013

Verzameling en analyse van micro-economische gegevens
Welk belang hebben ze voor de economie, de burger, de leerkracht?

De Nationale Bank is niet alleen een belangrijke bron van macro-economische gegevens. Burgers en leerkrachten kunnen er in haar Balanscentrale ook een schat aan informatie over de ondernemingen vinden.

De Centrale voor kredieten aan particulieren werd opgericht als wapen in de strijd tegen overmatige schuldenlast. Als consumenten en als burgers, dienen de jongere generaties zich bewust te zijn van deze problematiek. Tot slot kunnen de banken dankzij de Centrale voor kredieten aan ondernemingen hun kredietrisico beter beoordelen.

Op basis van al deze gegevens voert de Nationale Bank verschillende analyses uit (periodieke onderzoeken over de Belgische ondernemingen, methodologische studies en risicoanalyses, evenals sectorale studies). Ze publiceert deze analyses ook.

In dit seminarie krijgen de leerkrachten via verschillende voorstellingen een beeld van het belang van deze rijke materie.

Woensdag 16 oktober van 13.15 tot 17 uur

Gedetailleerd programma en inschrijving [1]