Museum NBB: een collectie met hoge aaibaarheidsfactor  Share

Canadese beverpels

Canadese beverpels

Onlangs kreeg het Museum van de Nationale Bank een aantal nieuwe voorwerpen in het bezit die onder de noemer Goederengeld of Primitief Geld vallen. Schelpen uit Papoea-Nieuw-Guinea, Chinees messengeld, wielen- en bijlengeld uit Europa zijn allemaal relieken uit een al dan niet ver verleden waar nog niet met munten of biljetten betaald werd. Je kunt ze terugvinden op onze gedigitaliseerde verzameling op de website: http://www.nbbmuseum.be/catalogs/tradpay/nl/

Een van de meest opmerkelijke aanwinsten is ongetwijfeld de pels van een bever uit Canada (Castor Canadensis). Dierenhuiden werden van de 17de tot de 19ste eeuw veelvuldig verhandeld en hadden een commerciële en een monetaire waarde. Indianen kochten bijvoorbeeld een geweer voor twintig beverpelsen. De Hudson Bay Company, opgericht in 1670, hield zich in het begin bijna uitsluitend bezig met de handel in vachten.

Zowel de bovenpels (castor) als de onderhuid (duvet) van de bever waren zeer in trek, de eerste om jassen, bontkragen of andere kledingstukken van te maken. De onderhuid werd dan weer gebruikt om dure hoeden uit te fabriceren. De hoeveelheid verhandelde beverpelsen was zo groot, dat het dier met uitsterven bedreigd raakte. Alleen een verandering in de mode (de hoeden werden later met zijde bekleed) bracht soelaas in het lot van de dieren, en vanaf de jaren 1940 was de beverpopulatie in Canada weer op peil.