De Belgische noodbiljetten uit WO I zijn nu online!  Share

Door de geldschaarste zagen vele lokale overheden zich tijdens de Eerste Wereldoorlog genoodzaakt eigen biljetten uit te geven. Het Museum van de Nationale Bank heeft meer dan 4500 exemplaren van deze Belgische noodbiljetten in zijn bezit. Met de 100ste verjaardag van het conflict in het verschiet, werd nu heel die verzameling online gezet.

De online catalogus ontsluit de collectie ‘Belgische noodbiljetten uit WO I‘ in haar geheel. Je vindt er dus niet alleen het noodgeld in terug dat permanent in het museum wordt tentoongesteld, maar ook de exemplaren die in het reservedepot bewaard worden. De Belgische noodbiljetten van 1914-1918 vormen, na de collectie ‘Goederengeld‘, de tweede gedigitaliseerde deelverzameling van het museum.

Een 600-tal gemeentebesturen en honderden weldadigheidsinstellingen en ondernemingen namen hun toevlucht tot de uitgifte van noodgeld, meestal papiergeld. Op de site van het museum kun je nu zien met wat voor geld je grootouders tijdens de Groote Oorlog hebben betaald. Van de noodbiljetten bestonden er niet alleen verschillende coupures, ze verschilden ook erg in vorm en afmetingen. Sommige, zoals het hier afgebeelde biljet van 50 centiem uit Merksplas, geven perfect de tijdgeest weer.

Noodbiljet (verso) uit Merksplas, 50 centiem
© Museum van de Nationale Bank van België

Bezoekers van de website kunnen door de collectie bladeren of gericht zoeken naar (beeld)materiaal over het noodgeld dat in een bepaalde gemeente in omloop was. De uitgebreide bibliografie is een onmisbaar instrument voor wie er nog meer wil over weten.

Wilt u zelf ook iets kwijt over een van de noodbiljetten (aanvullende informatie, weetje, verhaal, herinnering…)? Aarzel dan niet om dit met ons te delen!

One Comment

  1. Ben Amar
    Posted 16/02/13 at 16:17 | Permalink

    Bonjour, je trouve cela très intéressant. Merci pour les informations. Voilà, je suis entrain de réaliser un TFE sur les femmes et la Grande Guerre et je suis entrain de lire un article de Mme Eliane Gubin: Réflexions sur genre et guerre en Belgique (1914-1918). Il est fait mention d’une aide fournie par le CNSA pour les hommes de 3 francs majorée de 50 centimes par enfant à charge, tandis que les femmes recevaient seulement une indemnité de 1 franc 50. Ma question est savoir quelle est la conversion de la monnaie de cette époque en euros actuels, ceci pour me faire une idée afin de la détailler dans mon travail. Merci d’avance.

    Bien à vous,

    Ahmed