Generation €uro Students’ Award 2012-2013: win een reis naar Frankfurt!  Share

3/4/2013: Twee teams van Belgische leerlingen zullen in de ECB worden ontvangen door president Mario Draghi

De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van het eurogebied, waaronder de Nationale Bank van België, lanceren op 1 november de tweede editie van de Generation €uro Students’ Award, een wedstrijd tussen teams van leerlingen uit het secundair onderwijs.

In België zijn er twee wedstrijden: één voor de Vlaamse Gemeenschap en één voor de Franse Gemeenschap. Leerlingen van de laatste twee jaren van het secundair onderwijs nemen het tegen elkaar op in drie wedstrijdronden. Het winnende team van elke gemeenschap mag naar de internationale slotceremonie bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Met de wedstrijd wil men de leerlingen meer inzicht verschaffen in de basisprincipes van het monetaire beleid en van de rentebeslissingen. Zoals de deelnemers aan de vorige editie hebben ondervonden, is dit een goede gelegenheid om een groot aantal economische begrippen en gegevens op te frissen en met elkaar in verband te brengen. De Generation €uro Students’ Award zet er bovendien toe aan verschillende vaardigheden te ontplooien en te ontwikkelen: in groepsverband werken, gezamenlijk een argumentatie uitwerken en verdedigen, onderzoekstechnieken en informaticatools gebruiken, statistieken ontcijferen en communicatieve vaardigheden oefenen.

Wedstrijdronden

De wedstrijd bestaat uit drie ronden, van november 2012 tot maart 2013:

  1. De online quiz: Tijdens de eerste ronde kunnen de leerlingen zich van 1 t/m 30 november 2012 meten in een online quiz. De quiz bestaat uit drie niveaus met in totaal 30 vragen over het Eurosysteem en de monetaire politiek. De 20 beste leerlingen mogen daarna een team van maximaal vijf leerlingen plus leerkracht vormen om aan de volgende fase deel te nemen. Bij ex aequo zal de voorkeur worden gegeven aan de eerste respondenten.
  2. Het essay: De 20 beste teams van de quiz krijgen de opdracht de economische situatie in het eurogebied en de inflatievooruitzichten te beoordelen. Op basis van hun beoordeling dienen zij een besluit te nemen over de hoogte van het basisrentetarief, dat door de Raad van Bestuur van de ECB wordt bepaald. Ze schrijven dit rentebesluit en de economische onderbouwing daarvan tegen midden februari 2013 (de datum wordt later bekendgemaakt) neer in een essay van minder dan 2000 woorden. Per school mogen maximaal twee teams, met elk een verschillende begeleider, aan deze ronde deelnemen.
  3. Presentatie: Eind maart 2013 worden de vijf beste teams uit de essayronde in de hoofdzetel van de Nationale Bank geconfronteerd met een jury. Ze stellen hun rentebesluit en de conclusies van hun essay mondeling voor aan de hand van een PowerPoint-diashow (20 minuten). De presentatie wordt gevolgd door een vragenronde (15 minuten).De drie beste teams worden beloond met verschillende prijzen: prijzen voor de school (1000, 700 en 500 euro) en individuele aankoopbons voor alle leden van de drie teams (t.w.v. 150, 75 en 50 euro). Het hoogst geklasseerde team wordt uitgenodigd op de internationale slotceremonie in Frankfurt.

Winnaars van de editie 2011-2012 voor de Vlaamse Gemeenschap: Sint-Lodewijkscholen BuSO Wetteren

Slotceremonie 

Het winnende team in elke gemeenschap wordt uitgenodigd voor de Europese slotceremonie in de Europese Centrale Bank te Frankfurt, inclusief ontmoeting met de president van de ECB en een recreatief programma. De Europese Centrale Bank neemt de reis- en verblijfskosten op zich.

Meer informatie