Het NBB-museum op verplaatsing…  Share

Het Museum van de Nationale Bank van België verleent graag zijn medewerking aan interessante culturele of historische initiatieven. Twee van deze projecten verdienen momenteel zeker je aandacht.

Lichtfestival

3times4 Het museum hielp mee aan de realisatie van het kunstproject 3times4 in het kader van het Lichtfestival dat zich momenteel (van 26 tot 29 januari 2012) in Gent afspeelt. De initiatiefneemster van dit project, Laura Maes, gebruikt beeld en geluid om het gebouw in de kijker te plaatsen dat vroeger het weeshuis van de kulders of ‘blauwe lijvekes’ was en dat later het agentschap van de NBB geworden is. Een opvallend beeld op de gevel is het biljet van 500 frank van het type Constantin Meunier waarop het portret van de beeldhouwer vervangen is door een jongetje in het blauw. Een jeugdige toets voor een oud gebouw. (http://www.lichtfestivalgent.be/nl/parcours/laura-maes-kask).

 

Marmermuseum

Musée du Marbre à RanceHet tweede project waaraan het NBB-museum zijn medewerking verleende, is te zien in het Marmermuseum (Musée du Marbre) in Rance. Daar loopt nog tot 30 maart 2012 de tentoonstelling Histoire des monnaies d’Euro(pe). Je ziet er onder meer alle deviezen terug die voor de introductie van de euro in omloop waren (Belgische franken, Italiaanse lires, Griekse drachmen, enz.) (http://www.portail.wallonie.museum/fr/museum.php?id=218&do=events). Maar je vindt er ook een antwoord op de vraag naar de oorsprong van het geld.