Seminarie voor leerkrachten 2011: registratie gestart!  Share

Op 19 oktober 2011 organiseert de Nationale Bank voor de vierde keer een studiedag voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs. Het thema is dit jaar “De Belgische economie tijdens en na de economische crisis. Context en duiding“. De inschrijvingen zijn inmiddels geopend.

De wereldeconomie werd in 2008 en 2009 getroffen door de zwaarste financiële crisis en economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Door zijn zeer open karakter bleef ook België niet buiten schot. Sindsdien is een herstel ingezet, onder meer onder de impuls van de opkomende economieën. De crisis heeft evenwel diepe sporen nagelaten, en er moet dringend werk worden gemaakt van de uitdagingen op middellange termijn, met name de vergrijzing, de technologische ontwikkelingen, de globalisering en de klimaatveranderingen. Hiertoe dienen gepaste economische beleidsmaatregelen te worden genomen.

Tijdens de studienamiddag zal worden beoogd de recente ontwikkelingen en hun interacties toe te lichten.

Zoals elk jaar wordt een uitgebreid pedagogisch dossier ter beschikking gesteld. Treinkosten worden terugbetaald. Broodjes en koffie worden voorzien vanaf 12.30 uur.

4e seminarie voor leerkrachten onderwijs: informatie, programma en inschrijvingen 

One Comment

  1. COUROUBLE
    Posted 22/09/11 at 10:42 | Permalink

    merci de m’inscrire au séminaire du 12 octobre.
    Je suis enseignante à l’Institut de La Providence de Wavre