Nieuwe munt van 2 euro tentoongesteld in het Museum  Share

Isala Van Diest en Marie Popelin

De nieuwste Belgische herdenkingsmunt van 2 euro is gewijd aan Isala Van Diest (1842 – 1916) en Marie Popelin (1846 – 1913).

Deze munt wordt uitgegeven ter ere van 100 jaar Internationale Vrouwendag.

Het binnenste deel van de munt bevat afbeeldingen van Isala Van Diest en Marie Popelin, respectievelijk de eerste vrouwelijke arts en de eerste vrouwelijke advocaat van België, boven een halve cirkel met in het midden het jaartal 2011 en aan weerszijden daarvan hun namen en de symbolen van hun beroep.

Midden boven de afbeeldingen staan de letters “BE”, met links het muntmeesterteken en rechts het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld. 

Het stuk is op de markt beschikbaar via de gebruikelijke kanalen, waaronder de loketten van de Nationale Bank in Brussel of in haar vestigingen.