Van Brussel naar Belgrado en terug. De opdracht van Charles Boschmans  Share

De naam van Charles Boschmans (Brussel, 2 maart 1839 – Sint-Gillis, 12 augustus 1897) doet vandaag maar bij weinig Belgen nog een belletje rinkelen. In Servië daarentegen is hij allesbehalve een onbekende. In januari 1884 belastte de Nationale Bank van België haar Chef Boekhouding met een wel zeer bijzondere opdracht: het uittekenen van de structuur van de kersverse centrale bank van Servië. Charles Boschmans vertrok meteen naar Belgrado en zou er in het totaal 12 maanden blijven.

Charles Boschmans

Charles Boschmans

De missie van Charles Boschmans komt ruimschoots aan bod in de tijdelijke tentoonstelling: ‘Historische banden en samenwerking tussen de Nationale Bank van Servië en de Nationale Bank van België, 1883 – 2010’ die van 10 november 2010 tot 14 januari 2011 in de Bibliotheek van de Nationale Bank van België loopt. Ze wordt er gepresenteerd als een treffend voorbeeld van de verregaande samenwerking en uitwisseling van expertise tussen de centrale banken van het 19de-eeuwse Europa.

De drukkers van het fiduciaire geld in Europa gingen op studiebezoek in elkaars drukkerijen, hielpen elkaar uit de nood en voerden een drukke correspondentie. Ook voor Charles Boschmans was de emissie van het Servische papiergeld een belangrijke uitdaging; door zijn bemiddeling werd het eerste biljet van 100 dinar van de Geprivilegieerde Nationale Bank van het koninkrijk Servië in de NBB-drukkerij in Brussel gedrukt.

Maar zijn opdracht ging heel wat verder. De ervaren Belgische bankier was in Belgrado betrokken in zowat alle organisatorische, juridische en personeelskwesties waarvoor de jonge, nationale bank van Servië stond. De structuur van de Nationale Bank van België fungeerde hierbij steeds als het na te volgen model.

Charles Boschmans vervulde zijn taak met bijzonder veel enthousiasme. Hij hield van reizen en genoot van zijn treinreis van Brussel naar Belgrado. Zijn heenreis ging via Wenen en nam drie dagen in beslag. Voor zijn terugreis maakte hij een omweg en hij spendeerde een tiental vakantiedagen om ditmaal via Triëste, Venetië, Milaan en Zwitserland naar Brussel terug te reizen. Fotografie was zijn tweede grote liefde. Hij was lid en later ook schatbewaarder van de Association belge de Photographie et de Cinématographie waar hij bekend stond als een ‘ardent lanterniste’. Foto’s van hem zijn nog terug te vinden in de Bulletins van deze vereniging. Op 57-jarige leeftijd sloeg het noodlot echter toe: hij werd zwaar ziek en hij overleed op 12 augustus 1897.

Bibliografie:

  • V. BAIKITCH, Un Belge organisateur de la banque d’émission serbe, in: Revue de la Société d’Etudes et d’Expansion de Liège, Luik, 1927 (nrs. 59-63), p. 497-500 (Coll. Bibliotheek NBB, nr. BE 4.361)

Waar?

Bibliotheek van de NBB (gesloten eind maart 2016)
Warmoesberg 57
1000 Brussel

Wanneer?

Van 10 november 2010 tot en met 14 januari 2011
Van maandag tot vrijdag
Van 10 tot 17 u.

Prijs?

Gratis