- Museum of the National Bank of Belgium - https://www.nbbmuseum.be/nl -

De arbeidsmarkt: eerstvolgend seminarie van de Nationale Bank voor leerkrachten

arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Zowel bij ons als in tal van andere landen in de wereld vormen de toestand en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt een zeer netelig thema. Het derde seminarie van de Nationale Bank voor leerkrachten economie van het secundair onderwijs in de maand oktober eerstkomend zal een algemeen overzicht schetsen van de Belgische arbeidsmarkt, de werking ervan en de verschillende deelnemers aan die markt.

Zo wordt tijdens het seminarie de betekenis verduidelijkt van begrippen als de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad, de doelstellingen van de Lissabon-strategie, de loonnorm, enz., en wordt de berekeningswijze ervan uitgelegd. Deze toelichting berust op concrete gevallen: de impact van de crisis op de arbeidsmarkt, de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces en de schok van de vergrijzing. Dat alles zal worden geïllustreerd aan de hand van cijfers, met de nadruk op de situatie van België in de Europese context.

Het seminarie is bedoeld om zowel de theoretische kennis te verbeteren als een duidelijker inzicht te verschaffen in de sociaal-economische realiteit van de arbeidsmarkt. Het zal ten slotte de verwerking en het gebruik van de beschikbare statistieken vergemakkelijken.

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier zijn beschikbaar op de website www.nbbmuseum.be > lerarenkamer.

Seminarie over de arbeidsmarkt

Auditorium van de Nationale Bank van België
Warmoesberg 61
Brussel
Op woensdag 6 oktober 2010, van 13u30 tot 17u
Broodjes en koffie vanaf 12u30