Nieuw pedagogisch dossier  Share

Cover
Een bijgewerkte en uitgebreide versie van het pedagogisch museumdossier is vanaf nu beschikbaar in digitale versie. Het kan in zijn geheel of in zijn afzonderlijke hoofdstukken gedownload worden vanaf deze site (via de rubriek  ‘lerarenkamer’ > Pedagogisch dossier).

Bij de herwerking is onder meer rekening gehouden met de evolutie binnen het Eurosysteem, de financiële crisis van 2008-2009 en de ontwikkelingen binnen de NBB zelf. Ook het cijfermateriaal werd aangepast en kreeg waar nodig extra duiding. In de infomap komen behalve het merendeel van de vroegere educatieve fiches ook een paar nieuwe begrippen aan bod zoals SEPA, gouddekking, basis-herfinancieringstrancties. Via grafieken, tabellen en schema’s wordt de inhoud op een duidelijke manier geïllustreerd of samengevat. Voor wie meer wil weten over de behandelde onderwerpen wordt elk hoofdstuk afgesloten met een bibliografie.