Monthly Archives: 10:15

Jaarlijkse sluiting

Van donderdag 24 december tot en met vrijdag 1 januari is het museum gesloten.

Nieuw pedagogisch dossier

Een bijgewerkte en uitgebreide versie van het pedagogisch museumdossier is vanaf nu beschikbaar in digitale versie. Het kan in zijn geheel of in zijn afzonderlijke hoofdstukken gedownload worden vanaf deze site via de rubriek ‘lerarenkamer’.

De sterling: een middeleeuwse handelsmunt

In de loop van de geschiedenis groeide slechts een beperkt aantal munten tot internationale handelsmunten uit. Om ook buiten het eigen gebied van uitgifte aanvaard te worden, moest een munt aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot haar gewicht, gehalte en waarde en diende ze over een ruime bekendheid te beschikken. Vanaf het einde van de 12de eeuw voldeed de Engelse sterling hieraan ruimschoots; hij genoot in heel Noordwest-Europa de reputatie een betrouwbare en sterke zilvermunt te zijn.