Monthly Archives: 09:52

De consumptieprijsindex

Hoewel ze vaak in het nieuws voorkomen, zijn de begrippen “koopkracht” en “inflatie” niet altijd gemakkelijk om te begrijpen. In zaal 14 van het Museum het prijsverloop van een aantal producten (brood, vlees, melk, bier en steenkool of olie) tussen 1860 en vandaag te volgen, zeker ten opzichte van de ontwikkeling van de gemiddelde uurlonen voor een arbeider. De vereenvoudigde tafelopstelling is daarmee goed te vergelijken met het gelijklopende principe van de consumptieprijsindex (CPI).