Monthly Archives: 14:35

Museumlente, 17 mei 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België neemt ook dit jaar deel aan “Printemps des Musées”, de feestdag van de musea in Wallonië en Brussel. Het thema is “Kleuren!”.

1000 frank voor de Slag aan de IJzer

Het Belgische bankbiljet speelde in België steeds de rol van ambassadeur. Eerst waren er de nationale allegorieën, dan kwamen de vorsten en uiteindelijk maakten ook belangrijke personages uit de nationale geschiedenis en de culturele wereld hun opwachting. Op die manier werd het iconografische veld voor de latere biljettenreeksen aanzienlijk uitgebreid.