Monthly Archives: 12:06

Opendeurdag van de Raad van de Europese Unie, 9 mei 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België is present op de Open dag van de Raad van de Europese Unie. Ter gelegenheid van de Dag van Europa, de dag waarop elk jaar de Verklaring van Schuman van 1950 herdacht wordt, nodigen wij u uit om kennis te maken met het Eurosysteem.

Erfgoeddag 2009

Het Museum van de Nationale Bank van België neemt ook dit jaar deel aan de Erfgoeddag, de feestdag van het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het thema is ‘Uit vriendschap!’

Kunst en geld

De Nationale Bank van België is net zoals een aantal andere ondernemingen en centrale banken actief op het terrein van het kunstmecenaat. De aangekochte kunstwerken worden meestal tentoongesteld in de bedrijfslokalen waar ze voor het grote publiek niet zichtbaar zijn. Af en toe krijgt een werk echter zijn plaats in een ruimte die wel toegankelijk is voor het publiek.