Monthly Archives: 10:46

Geld als bron van ijdelheid: een waarschuwing in beeld

De getalenteerde Vlaamse schilder Frans Francken II (Antwerpen, 1581-1642) stond aan het hoofd van een belangrijk Antwerps schildersatelier. Hij was tevens de bekendste en meest productieve telg van de Franckendynastie, waartoe ook zijn vader Frans Francken I en zijn zoon Frans Francken III behoorden.