Monthly Archives: 11:12

De vierlander, een voorloper van de euro.

Sinds het gebruik van geld ingeburgerd is geraakt, hebben vele regio’s, landen en volkeren eigen betaalmiddelen uitgegeven. De hoeveelheid aan verschillende betaalmiddelen in omloop, is dan ook van oudsher bijzonder groot. Vandaag gebruiken steeds meer landen in Europa een eenheidsmunt: de euro. Deze monetaire unie is het resultaat van een lang proces, dat zijn wortels heeft in het verleden. Het muntstuk, dat hier besproken wordt, de vierlander uit 1434, kan beschouwd worden als een van de eerste stappen binnen deze lange ontwikkeling.

De wisseltafel: een tafel als geen ander

Men kan zich de vraag stellen waarom er in het museum van de Nationale Bank een houten tafel centraal opgesteld staat in een tentoonstellingsruimte gewijd aan de oorsprong en de geschiedenis van het geld? Welnu, deze tafel behoorde ooit tot het meubilair van een 16de-eeuwse muntwisselaar. Muntwisselaars waren vanaf de late Middeleeuwen in onze steden actief. Zij kunnen beschouwd worden als de voorlopers van de huidige bankiers. In de Middeleeuwen waren zij noodzakelijk omwille van de talrijke soorten munten in omloop.