Monthly Archives: 11:15

Eeuwfeest: tijd voor vernieuwing

Vandaag sieren monumenten de euro-biljetten; deze weerspiegelen de verschillende bouwstijlen, die Europa doorheen de eeuwen heeft gekend. Omdat personen steeds een bepaalde nationaliteit bezitten, verkiest men thans geen portretten meer te plaatsen op de euro-biljetten. Nochtans was het portret tijdens de voorbije eeuw uitgegroeid tot het hoofdmotief van het Belgische bankbiljet.