Monthly Archives: 13:23

De Verdragen van Rome

“25 maart 1957… dit wordt één van de grootste dagen uit de Europese geschiedenis…”
Dit waren de woorden van Paul-Henri Spaak toen hij de Verdragen ondertekende. De zes landen van het “kleine Europa” (Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Italië) zetten hiermee een reuzenstap richting de Europese eenmaking.

Het biljet, een Chinese vondst?

Geen biljetten zonder papier ! Dit lijkt logisch. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het land waar het papier ontdekt werd, het eerste biljet, of nauwkeuriger gezegd, het eerste papiergeld, zijn intrede deed. Ook de drukkunst vond er haar oorsprong. China was dus bij wijze van spreken voorbestemd om als eerste papiergeld te gebruiken.