Monthly Archives: 13:33

De koperplaten uit Noordwest-Amerika, een bijzonder betaalmiddel!

De koperplaten zijn afkomstig van het noordwesten van de Verenigde Staten en Canada. Ze werden gebruikt door vijf Indianenstammen: de Haidas, Tlinglit, Timishian, Kwakiutl en Bella Colla.