Monthly Archives: 14:07

De Karolingische penning en de islam

We plaatsen de zilveren Karolingische penning in de kijker. Centraal beantwoorden we de vraag hoe het mogelijk is dat het Karolingische rijk, dat zich uitstrekte over een groot deel van West – Europa, slechts een monometallistische zilveren muntslag kende? Welnu, niet enkel het verder leven van de romeinse denarius was hiervoor verantwoordelijk, maar ook de politiek-religieuze ontwikkelingen vanaf de zevende eeuw.