Monthly Archives: 14:09

Victor Hugo: aandeelhouder van de Nationale Bank

Het document dat we u voorleggen, is een brief die de ontvangst meldt van de aandelen die Victor Hugo van de Nationale Bank kocht. Victor Hugo werd in 1802 geboren in Besançon en stierf in 1885 te Parijs. Hij is de belangrijkste vertegenwoordiger van de Franse literaire romantiek. Zijn oeuvre omvat romans, lyrische poëzie, toneelstukken op rijm en in proza, politieke redevoeringen en heel veel brieven.