Monthly Archives: 14:15

Een Antwerpse dubbele ducaton van Albrecht en Isabella (1618)

De 17e eeuw opende onder een goed gesternte voor het muntatelier van Antwerpen. Na het overlijden van Filips II waren de Zuidelijke Nederlanden in handen gekomen van zijn dochter Isabella en haar verloofde en latere echtgenoot, de Oostenrijkse aartshertog Albrecht.