Monthly Archives: 14:18

De zappozap: een sierlijke bijl als betaalmiddel

Twee jaar na het verwerven van Kongo als zijn persoonlijk eigendom, tekende Leopold II in 1887 een decreet tot organisatie van het muntsysteem: hij stelde de Belgische frank als eenheidsmunt voorop. De Kongolezen stonden echter sterk weigerachtig tegenover deze nieuwe munt en het duurde lang vooraleer het standaardgeld algemeen werd aanvaard.