Monthly Archives: 14:27

Het duizendjarig bestaan van de stad Rome

Het aanbreken van het jaar 2000 was voor vele mensen een aanleiding om na te denken over verleden, heden en toekomst. Het was een tijd van bezinning, met centraal de vraag wat het derde millennium ons zou brengen.