Monthly Archives: 14:30

Offergeld aan de goden van de onderwereld

Ruim vierduizend jaar geleden werd in de bodem van Centraal-Europa volop erts ontgonnen, tot metaal verwerkt en gedeeltelijk als offergeld teruggeschonken aan de bodem. In de loop van de 19de of 20ste eeuw dook dit metaal weer op, maar dan wel als prehistorische schat van ringen en platte baren. De ongemeen talrijke vondsten illustreren niet alleen het toenemend belang van metaal, ze wijzen ook op de overgang van de steentijd naar de bronstijd in Europa.