Monthly Archives: 05:47 PM

The new € 10 banknote will be released soon!

The new € 10 banknote will be unveiled on 13 January 2014. Those who are too curious can already discover its security features by an online game.

When Milda joins Europe

2014 wordt een memorabel jaar voor de Eurozone. Om te beginnen is het op 1 januari vijftien jaar geleden dat de euro giraal werd geïntroduceerd en twaalf jaar dat de munten en biljetten bestaan. Dit getal is symbolisch belangrijk omdat het ook om het aantal sterren gaat die afgebeeld zijn op de Europese vlag. Maar het belangrijkste getal is 18. De Eurozone verwelkomt immers zijn achttiende lidstaat: Letland.