(Nederlands) Seminarie 2012: De stabiliteit van het financiële stelsel. Waarom en hoe?