Bibliografie

Banque Nationale de Belgique. 1914-1944: guerres et sauts monétaires, page web (http://www.nbb.be/pub/02_00_00_00_00/02_02_00_00_00/02_02_04_00_00/02_02_04_02_00.htm?l=fr).

BARRA, J.-M., “Middelkerke krijgt Oostends noodgeld tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: Graningate, jg. 6, nr. 6, 1986, p. 52-62.

BASTIAEN, F., “Lenen of geld drukken? Noodgeld in het Meetjesland, 1914-1918”, in: Appeltjes van het Meetjesland, nr. 52, 2001, p. 333-368.

“Belgisch noodgeld WO I”, in: Maandelijks clubtijdschrift Numismatica Herentals, nr. 64, 2009, p. 3-9.

BERTHOLET, P., “‘Billets de nécessité’ ou bon de caisse dans l’entité de Theux pendant la querre 1914-1918”, in: Terre de Franchimont. Bulletin d’Histoire du Royale Syndicat d’Initiative de Theux, nr. 19, 2003, p. 22-30

“Billets de nécessité de la Banque Nationale de Belgique”, in: Numismatique et Change, n° 96, 1981, p. 14.

BLOMME, B., “Het noodgeld van Izegem in 1914-1918”, in: Mandeldal, nr. 9, 1983, p. 189-190.

BLOMMEREZ, R., “Les billets de nécessité de Mouscron durant la première guerre mondiale”, in: Terroir, n° 25, 1986, p. 3.

BOONE, E., “Het monetair karakter van het gemeentegeld”, in: De Draeke, jg. 4, nr. 4, 1981, p. 93-98; jg. 5, nr. 1, 1981, p. 13-17; jg. 5, nr. 3, 1982, p. 52-55; jg. 5, nr. 4, 1982, p. 89-93.

BOSMAN, J., Het papieren noodgeld van het arrondissement Aalst, Aalst, 1991.

BOUCKHUYT, M., “Monnaie de nécessité à Comines-Warneton et Comines-Belgique pendant la guerre de 1914-1918”, in: Mémoires de la Société d’Histoire de Comines-Warneton et de la Région, n° 26, 1996, p. 239-258.

BRUWIER, M., “Les monnaies communales en Belgique pendant la guerre 1914-1918”, in: BNB-NBB, n° 2, 1953, p. 1-16.

CHAPELLE, M., Ville de Fosses (province de Namur). Les monnaies communales (Guerre de 1914-1918), notes dactylographiées, s.d.

COCKSHAW, P., “Les monnaies de nécessité de la Première Guerre mondiale”, in: NARMON, F. (red.), L’Initiative publique des communes en Belgique, 1795-1940. 12e Colloque international (Spa, 4-7 sept. 1984) (Pro Civitate. Collection Histoire. Série in-8°; 71), Bruxelles, Crédit communal / Openbaar initiatief van de gemeenten in Belgie, 1795-1940. Handelingen van het 12e Internationaal colloquium (Spa, 4-7 sept. 1984) (Pro Civitate. Historische uitgaven. Reeks in-8°; 71), Brussel, Gemeentekrediet, 1986, p. 293-314.

COFFING, C.-L., A guide and checklist. World Notgeld. 1914-1947. And other local emergency money, Iola, 2000.

COLLINET, P., “Les bons de nécessité imprimés par la S.A. des cristalleries du Val-Saint-Lambert”, in: Vie Numismatique, vol. XLVI, n° 10, 1996, p. 337-339.

COPIN, A., “De gemeentelijke financiën in België tijdens de oorlog 1914-1918. Het gemeentegeld”, in: Gemeentekrediet van België, jg. 6, nr. 22, 1952, p. 1-12.

COPIN, A., “Les monnaies communales en Belgique pendant la guerre 1914-1918”, in: Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, 6 e année, n° 22, 1952, p. 1-12.

COPIN, A., “Les monnaies communales en Belgique pendant la guerre 1914-1918”, in: Revue de la Banque, 1968, p. 492-516.

CORNET, G.-X., “Histoire de la commune d’Ensival (partie 3)”, in: Bulletin de la Société royale des archives verviétoises, n° 24, 1999-2000, p. 9-223.

CORTENBOSCH, M., “De intercommunales tot 1940”, in: NARMON, F. (red.), Openbaar initiatief van de gemeenten in Belgie, 1795-1940. Handelingen van het 12e Internationaal colloquium (Spa, 4-7 sept. 1984) (Pro Civitate. Historische uitgaven. Reeks in-8°; 71), Brussel, Gemeentekrediet / L’Initiative publique des communes en Belgique, 1795-1940. 12e Colloque international (Spa, 4-7 sept. 1984) (Pro Civitate. Collection Histoire. Série in-8°; 71), Bruxelles, Crédit communal, 1986, p. 121-125.

CURINCKX, V., “Onze munt in het dagelijks leven tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen 1918-1940”, in: Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring van Balen, nr. 63, 1995, p. 24-36.

DEBELDER, A., Belgium’s Monetary History of the Great War 1914-1918. Catalogue / Belgian emergency issues, Antwerpen, 2014

DE CLERCQ, L., “Betalingsmiddelen in België tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: ROCHET, B. et TIXHON, A., La petite Belgique dans la Grande Guerre. Une icône, des images, Actes de colloque (Namur, 24-27 novembre 2010), Namur, 2012, p. 200-239.

De Fraaie Frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830, Brussel, Museum van de Nationale Bank van België, 1989.

DEGRAEVE, P., “Geld in nood… Gemeentelijk noodgeld tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: Tijd-Schrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen: Oud geld, nieuw verhaal, 2013, jg. 3, nr. 1, p. 6-27.

DE LEY, J., MOONS, J. en PITTOORS, J., “Wind- en watermolens op noodgeld en bankbrieven, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1971, p. 2-13.

DE LILLE, K., “Oorlogsgeld”, in: Iepers Kwartier, jg. 8, nr. 4, 1972, p. 115.

DE LILLE, K., “Oorlogsgeld III”, in: Iepers Kwartier, jg. 9, nr. 4, 1973, p. 180.

DE MARTELAERE, R. en MERTENS, J., “The emergency paper money of Belgium of the 1914-1918 war”, in: Paper money of the 20th century, vol. II, St. Louis (Missouri), 1975.

DE MEY, J., “Arrêtés concernant le numéraire de la Belgique durant la Grande Guerre”, in: Bulletin de l’Alliance numismatique européenne, 1965, p. 60-63.

DE MEY, J., “Le comité de secours et d’alimentation”, in: Vie numismatique, vol. XXX, n° 1, 1980, p. 44-49.

DE MEY, J.., Les billets de nécessité belges : 1914-1918, 3 vols., Walcourt, 1980.

DE MEY, J., Le papier-monnaie belge de 1822 à nos jours, Bruxelles, 1986.

DE MEY, J., Répertoire des billets de nécessité communaux et privés belges (1914-1919), Wemmel, 1991.

DE VOS, F., “Het Lokers noodgeld in 1914-1918”, in: De Souvereinen. Heemkring van Lokeren, nr. 30, 1999, p. 34-38.

DEBEER, M. en SERVAIS, C., “Les billets de nécessité et les bons valeurs 1914-1918. Province de Hainaut”, in: Billeta Belgica, n° 1, 2007, p. 13.

DEBELDER, A., Belgisch Noodgeld – Les Billets de Nécessité Belges, Antwerpen, s.d.

DEBELDER, A., “Komiteitsgeld Herentals. Oorlogsgeld W.O.I.”, in: Numismatica Herentals, nr. 46, 2008, p. 8-10; nr. 53, 2008, p. 16-18.

De geschiedenis doorheen munten en medailles. Vijftien jaar werkzaamheden van de Cercle des Études Numismatiques. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I door de Cercle d’Études Numismatiques. Penningkabinet (14 maart tot 26 april 1980), Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1980.

DELBOVE, L., Les Bons Communaux durant la guerre, Collection de 14 fascicules réunissant 337 cartes postales consacrées aux billets de nécessité émis en Belgique et dans le nord de la France 1914-1916, Ixelles, 1915-1916.

DENAYER, A., “Billets émis par des firmes industrielles ou commerciales en province de Liège lors de la Guerre 1914-1918”, in: Cercle numismatique Val de Salm, n° 328, 2007, p. 3-11.

DENGIS, J.-L., “Les billets de nécessité de Houffalize”, in: Vie numismatique, vol. XXXVI, n° 4, 1986, p. 140-142.

DENGIS, J.-L., “Les billets de nécessité de la commune de Vielsam”, in: SEGNIA. Bulletin du Cercle d’Histoire et d’Archéologie, vol. VI, n° 4, 1981, p. 71-74.

DENGIS, J.-L., “Les billets de nécessité de la commune de Vielsam”, in: Vie numismatique, vol. XXXII, n° 2, 1982, p. 51-58.

DE PAEPE, R., “Dat Kortrijk, ken je ‘t nog?”, in: Kontakt. Trimestrieel Tijdschrift van de Provinciale Industriële Hogeschool Kortrijk, jg. 6, maart 1986, p. 20-25.

DEPRÊTRE, “Orchies, 25 centimes 1915, un bon communal franco-belge”, in: Billeta Belgica, n° 4, 2006, p. 12-16.

DE WIL, A., “Brabants papieren noodgeld. Plaatselijk noodgeld 1914 – 1918. Plaatselijk noodgeld 1939 – 1945. Geld uitgegeven door de Broeders van Liefde in de Psychiatrische instellingen”, in: Tijdschrift voor numismatiek, 1978, p. 114-120.

DILLEN, R., “Noodgeld «Herentals». Oorlogsgeld W.O. I (1915)”, in: Numismatica Herentals, jg. 43, 2007, p. 6-7.

DUCHESNE, P., “Les monnaies de nécessité frappées en Belgique durant la Première Guerre”, in: Numismatique et Change, n° 21, 1974, p. 5.

DUFFENS, T., “Stokkemer noodgeld in de Eerste Wereldoorlog”, in: De bakeman. Kunstkring Arnold Sauwen, nr. 19, 1998, p. 43-44.

DUHAUT, R., “Bois-de-Lessines et la Guerre 14/18”, in: Bulletin d’information bimestriel du Cercle d’Histoire de l’entité Lessinoise, n° 166, 2009, p. 29-35 (finances communales).

DUPRIEZ, C., Monnaies et essais monétaires du royaume de Belgique et du Congo belge, vol. II, Bruxelles, 1949, p. 259-262.

FLANDRES, J., “(sans titre)”, in: L’Événement illustré. Supplément littéraire, mars 1915, p. 13.

FLIPTS, A., FAILLIE, M. en FAILLIE, R., Wereldoorlog I Marke, Marke, 1984, p.114-117.

Geschiedenis van Lier: Liers noodgeld tijdens de Eerste Wereldoorlog, webpagina (http://geschiedenisvanlier.blogspot.com/2011/11/liers-noodgeld-tijdens-de-eerste.html).

GILLEMAN, C., “Monnaies de nécessité et bons de caisse de la ville de Gand, 1914-1919”, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie / Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, vol. LXXI, 1919, p. 230-250.

GRIMMAUX, D., “L’argent de nécessité à Châtelet en 1914”, in: Le Vieux Châtelet, 40 e année, 2000, p. 19-35.

HAECK, A., “Officiële noodmunten door het stadsbestuur van Gent geslagen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)”, in: Tijdschrift voor numismatiek, 1959, p. 81-82; p. 93-94; 1960, p. 135-138;

Het Belgisch papiergeld, Brussel, Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 1984.

“Het noodgeld van Izegem 1914-1918”, in: Biekorf, jg. 56, nr. 6, 1956, p. 190.

Het noodgeld van Oost-Vlaanderen tijdens WO I en WO II, Tentoonstelling, Brussel, Nationale Bank van België, 1989.

HOMBURG, R., Le ravitaillement pépin en 1914-1918 (Pépinster, Cornesse et Soiron), Pépinster, Commission des Recherches de Pépinster, 2014.

JACOBSEN, O.L., “Het Gemeentegeld van Gent tijdens de Oorlog 1914-18”, in: Revue belge de Numismatique et de Sigillographie / Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, vol. CXXVI, 1980, p. 210-216.

JACQUES, F., “Billets de nécessité florennois”, in: Société Archéologique du Florennois. Chronique. FLORINAS, vol. XXIII, 1985, n° 3-4, p. 1-2.

JANSSENS, V., De Belgische Frank. Anderhalve eeuw geldgeschiedenis, Brussel, 1975, p. 155 en sqq.

JANSSENS, V., Le franc belge. Un siècle et demi d’histoire monétaire, Bruxelles, 1975, p. 151 et sqq.

KAUCH, P., De Nationale bank van België 1850 – 1918, Brussel, 1950.

KAUCH, P., La Banque Nationale de Belgique 1850 – 1918, Bruxelles, 1950.

KELLER, A. et OUCHKOFF, W., Le Papier-Monnaie Belge de Nécessité de la Guerre 1914-1918 (traduction du manuscrit: Das Belgische Kriegsnotgeld 1914-1918 par R. De Martelaere et J. Mertens), Anvers, 1952.

KERKHOVE, H., “Uitgifte van kasbons door de stad Ronse 09.09.1915”, in: Annalen. Geschied- en Oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van Inde, jg. 57, 2009, p. 177-179.

KEUKELEIRE, A., “Geld en noodgeld in omloop vóór en tijdens Eerste en Tweede Wereldoorlog te Sint-Andries”, in: Kroniek van Sint-Andries, jg. 9, nr. 34, 1982, p. 39-43.

KOECKELBERG, O.K., “Molen – noodgeld?”, in:  Ons molenheem. Nieuwkerken-Waas, nr. 1, 1999, p. 16-19.

L. J., “Noodgeld Lebbeke 1914-1918”, in: Maandblad. Numismatische Kring Dendermonde, nr. 23, 2000, p. 4-16.

LAEVERS, J., “Gelegenheidstentoonstelling i.s.m. de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest: Diests noodgeld”, in: De Muntmeester, jg. 3, nr. 4, 2008, p. 3-4.

LAMBRECHT, E., “Noodgeld uit de Eerste Wereldoorlog”, in: Cnoc is Ier, nr. 42, 2005, p. 16.

LAPLOVOU, G., “Billets de nécessité à Esneux” in: Archéo-Contact, Esneux, Cercle d’Études et de Recherches Historiques et Archéologiques Ardenne-Condroz et Musée du vieil Esneux, n° 12, 1990, p. 23-27.

La numismatique du règne d’Albert Ier. Exposition organisée par la Banque Nationale de Belgique, à Namur, du 30 novembre 1984 au 11 janvier 1985, Bruxelles, Musée de la Banque nationale de Belgique, 1984.

“Le Comité National de Secours et d’Alimentation”, in: Numismatische kring Dendermonde, nr. 1, 2008, p. 3-8.

Le franc belge. Monnaies et billets belges depuis 1830, Bruxelles, Musée de la Banque nationale de Belgique, 1989.

Le papier-monnaie de Belgique, Bruxelles, Caisse générale d’ Épargne et de Retraite, 1984.

LEFEBURE, C., Exposé succinct et chronologique de la frappe patriotique, de nécessité, de bienfaisance et commémorative en Belgique occupée, Contribution à la documentation du temps de guerre, vol. 10, Bruxelles, 1923.

L’histoire à travers les monnaies et médailles. Quinze années d’activités du Cercle d’Études Numismatiques. Exposition organisée à la Bibliothèque Royale Albert Ier par le Cercle d’Études Numismatiques. Cabinet des Médailles (14 mars au 26 avril 1980), Bruxelles, Bibliothèque royale, 1980.

MAES, J., “Oorlogsgeld”, in: Iepers Kwartier, jg. 9, nr. 4, 1973, p. 179.

MAES, P., “Het noodgeld van Dadizele”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1962, p. 127-128.

MAES, P., “Dadizele in de numismatiek”, in: Dadingisila, jg. 3, nr. 3, 1994, p. 66.

MAJOR, W., “Het noodgeld te Oostende 1914-1918”, in: De Plate, jg. 24, nr. 4, 1995, p. 13 (via:  http://www.deplate.be/content/de-plate-april-1995).

MAJOR, W., “Het noodgeld van Oostende in 1914”, in: Ostendiana 2 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek, nr. 2, 1975, p. 109-118.

MARTINY, M., “Papieren noodgeld of kasbons van de stad Gent 1914-1918”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1961, p. 99-100; p. 111.

MEERT, C., “Les bons de caisse de 1914 de la ville de Dinant”, in: Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie  / Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde,  vol. CVI, 1960, p. 326-334.

MERTENS, J., “Het Antwerpse noodgeld van 1914”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1953, p. 45-46.

MERTENS, J., “Duits noodgeld met Nederlandse teksten”, in: Jaarboek Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1986, p. 59-61.

MERTENS, J., “Het noodgeld van Gangelt”, in: Jaarboek Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1986, p. 63-66.

MICHAUX, E., “Billets de nécessité belges 1914-1918”, in: La Vie numismatique, n° 3, 1976, p. 70-77.

MovE: Musea Oost-Vlaanderen in evolutie, online databank (http://www.museuminzicht.be/public/collecties/objecten/index.cfm?zoekmode=eenvoudig).

Nationale Bank van België: 1914-1944 – oorlogen en monetaire schokken, webpagina (http://www.nbb.be/pub/02_00_00_00_00/02_02_00_00_00/02_02_04_00_00/02_02_04_02_00.htm?l=nl).

NOLLEMONT, L., “Les billets de nécessité”, in: SEGNIA. Bulletin du Cercle d’Histoire et d’Archéologie, vol. V, n° 3, oct. 1980, p. 38-42.

“Noodbiljetten in Limburg”, in: Belgische munten en biljetten sedert 1830. Tentoonstelling in de vernieuwde lokalen van de Nationale Bank van België te Hasselt, 20 november 1986-12 december 1986, Brussel, 1986, p. 99-106.

“Noodgeld in het Waasland”, in: Van muntslag tot muntschat. Tentoonstelling in de vernieuwde lokalen van de Nationale bank van België te Sint-Niklaas, van 25 oktober 1985 tot 11 januari 1986, Brussel, Museum van de Nationale Bank van België, 1985, p. 281-284; p. 294-328.

NUIJTTENS, M., “Kortrijkse numismatiek. 4e deel: Noodgeld 1914-1918”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1961, p. 53-55.

NUIJTTENS, M., “Kortrijkse numismatiek”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1964, p. 83-86.

NUIJTTENS, M., “Noodgeld uit wereldoorlog I”, in: Ten Mandere, jg. 4, nr. 3 (10), 1964, p. 26.

NUIJTTENS, M., “Illustratie: Noodgeld uit wereldoorlog I”, in: Ten Mandere, jg. 4, nr. 1-2 (9), 1964, p.8; p.20; p. 38.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld (1914-1918) van de gemeente Ooigem”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1965, p. 87-89.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van de gemeente Emelghem”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1967, p. 2-3.

NUIJTTENS, M., “Noodgeld van de gemeente Emelgem 1914”, in: Ten Mandere, jg. 7, nr. 1 (17), 1967,  p. 35.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld 1914-1918 van de gemeente Lendelede”, in: Lethae, jg. 3, nr. 5, 1983, p. 1-13.

NUIJTTENS, M., “Nog over het noodgeld van Lendelede”, in: Lethae, jg. 4, nr. 6, 1984, p. 34.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem gedurende W.O. I en W.O. II”, in: Ten Mandere, jg. 25, nr. 1 (71), 1985, p. 38.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem”, in: Ten Mandere, jg. 27, nr. 2 (78), 1987, p. 131.

NUIJTTENS, M., “Munten, eretekens, penningen, noodgeld”, in: Ten Mandere, jg. 33, nr. 3 (97), 1993, p. 3.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 1”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1997, p. 109-113.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 2”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1997, p. 126-131.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 3”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1997, p. 143-150.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 4”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1997, p. 171-175.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 5”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1998, p. 9-14.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 6”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1998, p. 29-33.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 7”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1998, p. 48-51.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 8”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1998, p. 67-70.

NUIJTTENS, M., “Het noodgeld van Groot Izegem. Deel 9 – slot”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1998, p. 83-88.

NUIJTTENS, M., “Nog Izegems noodgeld”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 2000, p. 66.

PERSIJN, A., “Antwerpen – Kulturhauptstadt Europas”, in: Der Geldscheinsammler, nr. 3, 1993, p. 36-38.

PHILIPPEN, J., Luister van de Belgische munten, Diest, 1975.

PHILIPPEN, J., Splendeur de la monnaie belge, Diest, 1975.

PIRONET, L., “Les billets de nécessité à Spa (1914-1918 et 1940), in: Bulletin trimestriel. Histoire et archéologie spadoises, Musée de la Ville d’Eaux/Villa royale Marie-Henriette/Spa, n° 94, juin 1998, p. 66-73.

PITTOORS, P.F.J., “Twee onbekende Belgische noodgeldbriefjes 1914-1918”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1967, p. 195-197.

PITTOORS, P.F.J. en DELEY, J., “Moulins à vent et à eau sur les billets de nécessité et de banques”, in: Bulletin de l’Alliance numismatique européenne, 1970, p. 21-22 (Belgique).

POLLET, J., “Het hulp- en voedingscomiteit te Zedelgem”, in: Zilleghem, jg. 11, 1990, p. 128.

POLLET, J., “Het Comiteit van Veldegem tijdens 1914-1918”, in: Zilleghem, jg. 12, 1991, p. 43.

POLLET, J., “Hulp- en Voedingscomiteit te Zedelgem”, in: Zilleghem, jg. 12, 1991, p. 28; p. 87; p. 124.

POLLET, J., “Het hulp- en voedingscomiteit te Zedelgem”, in: Zilleghem, jg. 13, 1992, p. 4.

R.V.O., “Noodgeld te Gits in 1915”, in: Biekorf, jg. 56, nr. 8, 1956, p. 248.

RENCY, G., La Belgique et la Guerre. 1. La vie matérielle de la Belgique durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1920.

REYNAERT, E., “Het noodgeld van Rumbeke 1914”, in: Rollarius, jg. 19, nr. 3, 1990, p. 122-133.

SCHEPERS, A.-F., “Les monnaies métalliques de nécessité de la ville de Gand de 1914 à 1919”, in: Bulletin. Association des collectionneurs de jetons-monnaie, 2003, n° 28, p. 13-15.

SCHEPERS, A. F., “Papier-monnaie belge de nécessité de la guerre 1914-1918”, in: Bulletin du Cercle d’ Études Numismatiques, 1965, p. 32-35.

SCHOLLIERS, P., “Koopkracht en indexkoppeling: de Brusselse levensstandaard tijdens en na de eerste wereldoorlog”, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis – Revue Belge d’Histoire Contemporaine, jg. 9, 1978, nr. 3-4, p. 333-382. (via: http://www.journalbelgianhistory.be/en/node/431)

SELOSSE, C.C., “Les bons de ville de Mouscron en 1914-1918”, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nr. 34, 1965, p. 396-397.

SELVAIS, C., “Entre 1914 et 1918… Les billets de nécessité et les bons-valeurs”, in: Les cahiers du Grand Manage, 44e année, 2006, p. 9-11.

SELVAIS, C., “Les billets de nécessité”, in: Billeta Belgica, n° 4, 2006, p. 8.

SELVAIS, C., “Les billets de nécessité et le bons-valeurs”, in: Revue trimestrielle d’histoire locale. Commission d’histoire de l’entité manageoise, 44e année, 2006, p. 9-11.

SELVAIS, C., “Les bons communaux et les bons-valeur 1914-1919”, in: Billeta Belgica, n° 1, 2006, p. 14-15; n° 2, 2006, p. 6.

SILVAIN, A., Monnaie de nécessité 1914-1918 dans le nord de la France, Herblay, 1977.

STRENGE, I., Spa im Ersten Weltkrieg (1914-1918). Lazarett und Grosses Hauptquartier Deutsche Besatzungspolitik in Belgien, Würzburg, 2007, p. 20-21.

STRUYF, K., De buitenlandse investeringen in België tussen 1890-1920, case-study : de Franse en Duitse investeringen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven, 1996.

TAELMAN, J., “Het noodgeld van Brugge”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1961, p. 56-57.

TAELMAN, J., “Het noodgeld van Brugge. Deel 1”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1991, p. 7-8.

TAELMAN, J., “Het noodgeld van Brugge. Deel 2”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1991, p. 13-14.

TAELMAN, J., “Het noodgeld van Brugge. Deel 3”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1991, p. 27-29.

TAELMAN, J., “Het noodgeld van Brugge. Deel 4 – slot”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 1991, p. 37-42.

TE BOEKHORST, B.H.J., “De noodmunten van Gent geslagen tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: Muntkoerier, jg. 18, nr. 3, 1989, p. 31-33.

TE BOEKHORST, B.H.J., DANNEEL, M. et RANDAXHE, Y., Adieu franc. La Belgique et sa monnaie, une belle histoire, Tielt, 2001, p. 55-58.

TE BOEKHORST, B.H.J., DANNEEL, M. en RANDAXHE, Y., Adieu frank. Het boeiende verhaal van België en zijn geld, Tielt, 2001, p. 55-58.

THIRION, M. et BINGEN, F.J., Monnaies conventionnelles (depuis 1816) et monnaies de nécessité (1914-1918) belges, Bruxelles, 1970.

TOURNEUR, V., Cabinet des Médailles. Inventaire de la Collection de Bons de Caisse des Communes belges 1914-1918, manuscrit, 15.07.1961.

V.W., “Iets over de uitgifte van oorlogsgeld”, in: Ghendtsche Tydinghen. Tweemaandelijks Tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring “Gent v.z.w.”, nr. 7, 1978, p. 311-314.

VAN DER POEL, C., “De oorlogsstunt van Eenames bestuurders. Ook Oostvlaams dorp gaf in 1914 noodgeld uit”, in: Vooruit, 5 januari 1971, p. 3.

VAN TRIMPOUT, M., “Over decoraties en gedecoreerden uit Wereldoorlog I”, in: Triverius. Brakel, jg. 15, nr. 4, 1995, p. 25-35.

VANHOUDT, H., “Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent 1914-1918. Deel 1”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 2006, p. 125-128.

VANHOUDT, H., “Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent 1914-1918. Deel 2”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 2006, p. 147-153.

VANHOUDT, H., “Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent 1914-1918. Deel 3 – slot”, in: Numismatica Brugge en het Vrije, 2006, p. 165-171.

VANHOUDT, H., “Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent (1914-1918)”, in: Jaarboek Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 2009, p. 147-160.

VANOVERBEEK, D. en LETOT, Y., De Belgische Frank, 1832-2002. Deel I: Encyclopedie van de Belgische circulatiemunten, Brussel, s.d.

VANOVERBEEK, D. et LETOT, Y., Le franc belge, 1832-2002. Volume I: Encyclopédie des monnaies de circulation belges, Bruxelles, s.d.

VERSCHEURE, A., “Ingelmunster en de Wereldoorlog 1914-1918. Deel I”, in: Den Hert, jg. 2, nr. 3, 1981, p. 5-51.

VERSCHEURE, A., “Ingelmunster en de Wereldoorlog 1914-1918. Deel II”, in: Den Hert, jg. 2, nr. 4, 1981, p. 7-46.

VILAIN, O., “Bankbiljetten”, in: De Plate, jg. 4, nr. 2, 1975, p. 9. (via: http://www.deplate.be/content/de-plate-oktober-1975).

WAERZEGGERS, R., “Huiselijk drama in verband met het Leuvens noodgeld van 1914-1918”, in: Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), jg. 4, nr. 9, 1977.

WAERZEGGERS, R., “Het noodgeld uitgegeven door het Leuvens stadsbestuur 1914-1918”, in: Revue belge de Numismatique et de Sigillographie / Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, vol. CXXIV, 1978, p. 105-180; pl. III-XI.

WAERZEGGERS, R., “Kostprijsvergelijking tussen het metalen noodgeld van de stad Gent en de papieren bons uitgegeven in vele andere gemeenten tijdens de Eerste Wereldoorlog”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1979, p. 44-45.

WAERZEGGERS, R., “Een weinig gekend Leuvens noodbriefje”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1980, p. 322-323.

WYCKAERT, V., “Het gemeentelijk geld in België tijdens de oorlog 1914-1918”, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1972, p. 33-38; 43-46.

WYCKAERT, V., “De stedelijke bankbriefjes der stad Gent, in: Tijdschrift voor Numismatiek, 1980, p. 324-325.

ZILCH, R., Okkupation und Währung im Ersten Weltkrieg. Die Deutsche Besatzungspolitik in Belgien und Russisch-Polen 1914-1918 mit einem Anhang von J. Koppatz, Katalog des Deutschen Besatzungsgeldes im Ersten Weltkrieg (Europa), Keip, 1994.