Thematische dossiers

Ben je als leerkracht op zoek naar zoveel mogelijk beschikbare informatie over één van de thema’s die in het NBB-museum aan bod komen? Dan helpen de Museumdossiers je alvast een eind op weg.

Een eerste voor de hand liggend thema is dit van het betalingsverkeer. Sinds haar oprichting in 1850 bevordert de Nationale Bank van België de goede werking van het betalingsverkeer. Ze oefent ook het toezicht uit op de betalings- en verrekeningssystemen.