Seminarie voor leerkrachten 2017

Het geld van de Belgen: een panoramische kijk

10de seminarie van de Nationale Bank
voor leerkrachten economie uit het secundair onderwijs

Brussel – woensdag 11 oktober 2017 – 13-16.35 uur

Hoeveel verdienen de Belgen en op welke manier? Hoeveel geven ze uit en waaraan? Zijn Belgen nog Europese spaarkampioenen? Wat is er aan veranderd? Welke impact had de loonmatiging op hun inkomen, hun consumptie en hun spaargedrag? Hoe speelt de demografische factor op het sparen? Hoe is de rijkdom der Belgen verdeeld onder de gezinnen? En hoe is die rijkdom samengesteld?

Via het Eurosysteem draagt de Nationale Bank bij aan de verdediging van de koopkracht van de euro. Maar hoe verdedigt ze het geld van de Belgen als regulator? Haar aanbevelingen voor hypothecaire kredieten leidden tot tandengeknars: “Wat wou ze zeggen en waarom?”

Voor de tiende editie van het jaarlijks seminarie voor economieleerkrachten koos de Nationale Bank een veelomvattend thema dat op heel wat manieren benaderd wordt. Alle vraagstukken zullen worden aangesneden en besproken door specialisten van de Nationale Bank uit verschillende vakgebieden. Een bevattelijke didactische oefening die interessant is voor u als leraar en als burger.

Een uitgebreid pedagogisch dossier wordt ter beschikking gesteld.

Dit seminarie is georganiseerd met steun van de onderwijsinspectie economie en de pedagogische begeleiding, en in samenwerking met de VLEW.

Waar ?
Auditorium van de Nationale Bank van België, op 5 min. van het station Brussel-Centraal (zie plannetje)

Wanneer ?
Woensdag 11 oktober 2017,
onthaal om 12 uur met broodjes en koffie; welkomstwoord om 13 uur; einde van de uiteenzettingen om 16.20 uur.

Generation €uro Students’ Award : een nieuwe en toegankelijkere formule

Een Students’ and Teachers’ day op 15 november

De Generation €uro Students’ Award-competitie start dit jaar met de quiz op 4 oktober. De volledige competitie werd herbekeken om meer tegemoet te komen aan het leerplan en aan de verwachtingen.
Er zal op 15 november een vormingsnamiddag worden georganiseerd voor de geïnteresseerde leerkrachten en hun leerlingenploegen die aan het einde van de quiz werden geselecteerd.
Meer informatie op www.generationeuro.be.