Seminarie 2014: Programma

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Gedetailleerd programma

12.30 uur: Verwelkoming van de deelnemers (broodjes en koffie)

13.15 uur: Inleidende speech door gouverneur Luc Coene

Van 13.30 uur tot 16.30 uur worden de deelnemers in drie groepen van 50 personen verdeeld die in een verschillende volgorde de volgende twee seminaries en de workshop zullen bijwonen. Elk hiervan duurt ongeveer een uur, met inbegrip van de vraag- en antwoordsessies:

            De nationale rekeningen en het ESR 2010

Begrippen uit de nationale rekeningen / Het bbp en het bni / Beknopte geschiedenis en internationale kaders van de nationale rekeningen / Het ESR 2010 en de BPM6 / Nieuwigheden van het ESR 2010: de mondialisering van de economie / De kenniseconomie / De financiële dimensie / Openstaande vragen: illegale economie – milieu – welzijn / Synthese: impact op het bbp / Internationale vergelijking

            Het ESR 2010 en de overheidsfinanciën

Het ESR 2010, een antwoord op de deskundigheid van de Staten / Bepaling van de perimeter van de overheidssector / Andere wijzigingen die de Belgische overheidsrekeningen beïnvloeden: overname van pensioenfondsen – effectisering van achterstallige belastingontvangsten – aan Europese instellingen overgedragen btw – gerichte verlagingen van de werkgeversbijdragen – terugbetaalbare belastingkredieten – mobilofonievergunningen, enz. / Impact op de ratio’s / Internationale vergelijking

            Workshop NBB.Stat

“Hands on” voorstelling in avant-première van de bèta-versie van NBB.Stat met een keuze aan tabellen uit de nationale rekeningen volgens het ESR 2010 en uit de betalingsbalans volgens de BPM6 / Toegang tot de reeksen / Grafische functionaliteiten, individualisering / Invoeren/uitvoeren naar andere toepassingen / Voorbeelden en oefeningen.

16u30: Receptie