Woordenlijst

Volledige lijst | Meertalig glossarium | xml6  woorden met beginletter "d"
 • Deflatie
  Algemene en aanhoudende prijsdaling.
 • Deposito- en Consignatiekas
  Een overheidsinstelling, die deel uitmaakt van de Federale overheidsdienst Financiën. De Kas ontvangt en bewaart alle neerleggingen, borgstellingen en consignaties die door rechterlijke of administratieve beslissingen of bij wetten en reglementen worden opgelegd.
 • Depositofaciliteit
  Een permanente faciliteit van het Eurosysteem die door tegenpartijen kan worden benut om bij een nationale centrale bank kortlopende deposito’s te plaatsen tegen een van tevoren vastgestelde rentevoet.
 • Deviezenswap
  Gelijktijdige contant- en termijntransacties, waarbij een valuta tegen een andere valuta wordt verhandeld. Het Eurosysteem kan open-markttransacties uitvoeren in de vorm van deviezenswaps, waarbij door de nationale centrale banken (of de ECB) contante aankopen (of verkopen) van euro’s tegen een vreemde valuta worden verricht onder gelijktijdige verkoop (of aankoop) op termijn.
 • Directe investeringen
  Grensoverschrijdende investeringen met het oog op het verwerven van een duurzaam belang in een in een onderneming die in een andere economie is ingezeten.
 • Directie (ECB)
  Een van de besluitvormende organen van de ECB. De Directie is samengesteld uit de president en de vicepresident van de ECB en vier andere leden die bij consensus door de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden worden aangeduid.