Games

Generation €uro Students’ Award 2017-2018

Voor de 7e editie van de wedstrijd hebben we een volledig nieuwe formule uitgewerkt die beduidend soepeler is en veel ruimte laat voor creativiteit.

De online quiz opent op 4 oktober
Een quiz over de euro, de Europese Centrale Bank, het Eurosysteem en het monetair beleid zal te vinden zijn op de website van de wedstrijd (www.generationeuro.be). Om eraan deel te nemen, moet u een team van 4 of 5 leerlingen samenstellen met een leerkracht als coach. De 20 beste teams worden opgeroepen voor de tweede ronde. Nog vóór deze ronde van start gaat, worden ze echter uitgenodigd voor een opleiding, de Students’ & Teachers’ Day …

Opleiding voor de geselecteerde teams: Students’ & Teachers’ Day:
Op 15 november zal in de lokalen van de Nationale Bank een Students’ & Teachers’ Day worden gehouden voor de leerlingen en leerkrachten van de teams die na de quiz werden geselecteerd. Die dag lichten we voor hen het vervolg van de wedstrijd toe en leggen onze beste specialisten hun uit wat ze moeten weten over het monetair beleid … Een niet te missen kans!

Meer info over de wedstrijd op www.generationeuro.be

Spelen en leren met de EURO RUN

De Euro Run is een educatief initiatief van de Europese Centrale Bank om leraren te ondersteunen bij het bijbrengen van financiële vaardigheden. Verder helpt het kinderen meer te weten te komen over de eurobankbiljetten en euromunten.

Speel het spel

€CONOMIA

ook voor de iPhone/iPad!

Heb je je wel eens afgevraagd wat monetair beleid nu eigenlijk is? Of hoe het basisrentetarief de inflatie beïnvloedt? €CONOMIA helpt je deze basisbegrippen van centraal bankieren onder de knie te krijgen. Je doel is de inflatie laag te houden, net onder 2 %.

Meer info

Inflation Island

Ken je het verschil tussen deflatie, prijsstabiliteit, hoge inflatie en hyperinflatie? Zoek het antwoord op Inflation Island. Verken de gebieden van Inflation Island, onderzoek hoe de inwoners reageren op inflatie en deflatie en wat er gebeurt met het eiland. Je kunt ook je kennis testen en proberen de inflatiescenario’s te herkennen.

Meer info

Quiz

Test je kennis over de thema’s ‘geld’ en ‘bank’ met deze online quiz.

Meer info

Valse biljetten herkennen

Dit online zelfstudiepakket maakt je expert in het onderscheiden van echte en valse eurobankbiljetten. Je maakt nader kennis met de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten en de opgedane kennis wordt getoetst door middel van een quiz.

Meer info