Groepsbezoek reserveren

We bieden groepen een gratis rondleiding aan, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gidsen. De rondleidingen gebeuren in het Nederlands, Frans of Engels. Het thema wordt in overleg met de leerkracht vastgelegd (economie, geschiedenis, combinatie van beiden).
bezoek

Reserveren gebeurt aan de hand van deze formulieren:

Alle praktische informatie vindt u ook in het bijgevoegde foldertje.

Meer informatie op het telefoonnummer +32 2 221 22 06.