Terug

Van Goud en Veren
Tentoonstelling voor iedereen die geïnteresseerd is in de economische geschiedenis van Brazililë

van 8 oktober 2011
tot en met 15 januari 2012
van dinsdag t/m zondag
van 10 tot 18 uur

Museum van de Nationale Bank van België
Wildewoudstraat 10
1000 Brussel

tel. 32 2 221 22 06 en
32 2 221 36 21
museum@nbb.be
pers: 02 221 46 28
(pressoffice@nbb.be)

Het bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket voor het Museum. Voor tarieven,
klik hier.

Catalogus: € 25

Over de tentoonstelling

De tentoonstelling 'Van goud en veren' doet het verhaal van de goudwinning tegen de achtergrond van de Braziliaanse geschiedenis en vergelijkt het edele metaal met andere voorwerpen die golden als statussymbolen voor de Indianenvolkeren in het Amazonebekken.

Voor de Portugese kolonisten was Brazilië in de eerste plaats een economisch wingewest. De kolonie beleefde een opeenvolging van cycli rond de ontdekking, de bloeiperiode en het verval van diverse grondstoffen. Aangezien goud voor Europeanen het kostbaarste goed was, gingen de Portugezen meteen koortsachtig op zoek naar dit edele metaal. Pas in de 18de eeuw begon hun zoektocht echter vruchten af te werpen. De spectaculaire vondsten uit die periode brachten de goudcyclus op gang die van de eeuwwisseling tot omstreeks 1770 zou duren.

Bandeiras
© Banco Central do Brasil

De Indianen verbaasden zich over de goudkoorts van de kolonisten. In hun ogen had het goud immers geen bijzondere waarde. De prachtige veren van bepaalde vogels uit het woud waren voor hen veel kostbaarder. Veren zijn weliswaar niet het Indiaanse equivalent van het Westerse goud, maar voor de Indianen zijn ze van onschatbare waarde. Door de verschillende verentooien die ze dragen tijdens rituelen en initiaties kunnen ze volwaardig lid worden van hun gemeenschap. Daarnaast vertolken ze ook het wereldbeeld van de Indianen waarin de vogel het ideale medium is tussen het aardse en het bovenaardse. Door zich met de vogels te identificeren trachten ze het ideaal zoveel mogelijk te benaderen.

Dit eerste gedeelte van de tentoonstelling wordt geïllustreerd met opmerkelijke collecties gouden munten en verentooien.

Tot vandaag zoeken de garimpeiros – net zoals de kolonisten in de 18de eeuw – naar goud, in de hoop op een beter leven. Het tweede, hedendaagse gedeelte van de tentoonstelling bestaat uit een fotoreportage over de artisanale goudwinning in het Amazonebekken. Het belicht een ander aspect van de fascinatie voor goud en de schaduwzijden ervan, zowel voor de mens als voor het leefmilieu. Deze reportage werd speciaal voor de tentoonstelling gemaakt door twee gerenommeerde Braziliaanse fotografen, Ricardo Funari en João Roberto Ripper.

De drie collecties die worden voorgesteld in het Museum van de Bank – goudstukken, verentooien en fotoreportage – getuigen van de rijkdom en de menselijke en culturele diversiteit van Brazilië.

De tentoonstelling kan individueel of in groep worden bezocht. Groepen kunnen een rondleiding aanvragen. Voor schoolgroepen zijn de toegang en de rondleiding volledig gratis.

In het kader van:

Europalia Brasil

 

Met de steun van:

Banco Central do Brasil

 

Reserveer uw bezoek